Instalacja

Zaleca się aby części zakupione w sklepie były instalowane przez wyspecjalizowane warsztaty.

W przeciwnym wypadku istnieje możliwość utraty gwarancji na zakupione części.